Privacy & Cookie Policy


Privacy Statement Verachtert nv


PRIVACY STATEMENT

Verachtert nv, Molseweg 132 2440 Geel (hierna "Verachtert,"wij", "ons" genoemd), is houder/eigenaar van de gegevens die ze verzamelt via deze webshop (hierna de Site genoemd) en heeft deze privacyverklaring opgemaakt omdat wij privacy belangrijk vinden.

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze Site.

Artikel 13

Persoonsgegevens en gegevensbescherming
13.1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Verachtert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Aanspreektitel
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Mobiel nummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de webshop aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

13.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verachtert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de webshop
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Verachtert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

13.3 Geautomatiseerde besluitvorming
Verachtert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verachtert) tussen zit.  


Gebruik van cookies

Het is mogelijk dat op onze Site gebruik wordt gemaakt van cookies om uw online ervaring te verbeteren en de kwaliteit van uw bezoek te optimaliseren. Cookies zijn bestanden die u kunnen identificeren als een specifiek gebruiker en uw voorkeuren (bijvoorbeeld taalkeuze) en andere informatie met betrekking tot uw bezoeken aan onze Site opslaan. Er kunnen ook cookies gebruikt worden voor het bezorgen van inhoud die specifiek voor u van belang is. Het verwijderen van cookies is mogelijk door gebruik te maken van uw browser (raadpleeg "hulpsectie").


Verzamelen van persoonsgegevens

Wij kunnen allerlei informatie verzamelen wanneer u een bestelling probeert te plaatsen op onze Site.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens om uw aankoop op de Site te verwerken en om u te voorzien van onze diensten. Wij kunnen uw aanspreektitel, naam, geslacht, e-mail adres, postadres, leveringsadres (indien verschillend), telefoonnummer, mobiel nummer, fax nummer, verzamelen.


Hoe wij uw gegevens gebruiken

13.4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verachtert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
13.5 Delen van persoonsgegevens met derden
Verachtert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

13.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verachtert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verachtert.be.

13.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verachtert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@verachtert.be

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen te kunnen verwerken en om u te voorzien van de diensten en informatie aangeboden op onze Site en die u kan aanvragen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Daarnaast zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om de pagina’s van onze Site te verbeteren en deze aan te passen aan uw gebruik; om bezoekers op onze Site te identificeren; om onderzoek te verrichten naar de demografische gegevens van onze gebruikers.

Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten of om u onze nieuwsbrief die u wenst te ontvangen, op te sturen. Als u dit niet langer wenst, kunt u ons dat laten weten via het uitschrijven op de Nieuwsbrief.

Wij kunnen uw naam en adres doorgeven aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij u geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

[U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij gegevens en informatie die u ons hebt overgemaakt, delen met andere bedrijven die lid zijn van onze groep. Wij zullen uw gegevens niet overdragen of geen toegang tot uw gegevens verschaffen aan derden die niet behoren tot onze bedrijvengroep, met uitzondering van leveranciers die uw gegevens in onze naam en onder ons toezicht verwerken.]

Toegang tot uw gegevens en uw recht om te corrigeren / weigeren

Om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld via deze Site, om fouten in die informatie te corrigeren, of om uw interesses, voorkeuren of andere aspecten van uw gebruikersprofiel bij te werken, dient u een e-mail te sturen naar info@verachtert.be Om uw privacy te beschermen zullen wij de nodige maatregelen nemen om uw identiteit te verifiëren alvorens wij toegang verschaffen of correcties uitvoeren.


Veiligheid

Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen.


13.8 Algemene inlichtingen
Wij streven er altijd naar dat het gebruik van uw persoonsgegevens strikt overeenstemt met de wetgeving van toepassing in België en in de Europese Unie, met name:
· de Belgische Wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer), laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998
· de Europese Richtlijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR-wetgeving in voege 25/05/2018)
Gelieve te noteren dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar info@verachtert.be of bel naar +32-14-58 01 11.

Laden
Laden